Z-CERT: sectorale CERT voor de zorg

Oktober 2016 - GGZ Nederland, de NVZ en de NFU hebben mr Nienke van den Berg (A51) opdracht gegeven om te starten met de realisatie van Z-CERT, de sectorale CERT voor de zorg.

Het hoofddoel van Z-CERT is om haar doelgroep, de zorgsector, te helpen beveiligen tegen informatiebeveiligingsincidenten en wanneer deze zich voordoen, te verhelpen en de schade te beperken. 

De komende maanden zal gewerkt worden aan het inrichten van de organisatie en de dienstverlening. Met organisaties die aangegeven hebben om in de toekomst gebruik te willen maken van de dienstverlening van Z-CERT of die hebben aangegeven dat zij bereid zijn tot samenwerking met Z-CERT zal de komende periode contact gezocht worden.           

Mocht u meer informatie willen over Z-CERT dan kunt u contact opnemen met Nienke via nienkevandenberg@z-cert.nl. Werken bij Z-CERT? klik hier.