Z-CERT is de sectorale CERT voor de zorg. In de zorgsector zijn veel verschillende zorgverleners actief. Daarbij worden steeds meer privacygevoelige patiëntgegevens via diverse informatiekanalen uitgewisseld met andere zorgverleners en andere organisaties zoals gemeenten en verzekeraars.

Het hoofddoel van Z-CERT is om haar doelgroep, de zorgsector, te helpen beveiligen tegen informatie- beveiligingsincidenten en wanneer deze zich voordoen, de incidenten te verhelpen en de schade te beperken. Z-CERT richt zich daarom op detectie, correctie en preventie.

Z-CERT is een nieuwe organisatie, die de komende jaren verder uitgebouwd zal worden, zowel wat betreft de doelgroep alsook het dienstenpakket en het (inter-)nationale netwerk.

Z-CERT is een non-profit organisatie, van en voor de zorg. Om haar werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, werkt Z-CERT samen met andere sectorale CERT’s in binnen- en buitenland.

Z-CERT maakt graag kennis met gemotiveerde security experts van verschillende ervaringsniveaus die willen meebouwen aan deze nieuwe organisatie. Bekijk vacatures >