Beveiligingsadviezen van het NCSC

Fortinet heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Web UI. De kwetsbaarheid stelt een niet-geverifieerde kwaadwillende in staat om platforminformatie te verkrijgen via een JavaScript-bestand.
vr, 09/08/2019 - 02:00

HP heeft een kwetsbaarheid ontdekt in de 3PAR Service Processor (v 4.1 t/m 4.4) waarmee een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand toegang kan krijgen tot gevoelige gegevens van de Service Processor alsmede de aangesloten 3PAR Arrays.
vr, 09/08/2019 - 02:00

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in producten van F5 BIG-IP. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat een Denial-of-Service te veroorzaken, gegevens te manipuleren en toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen.
vr, 09/08/2019 - 02:00

Het garbage collection proces van het NetBSD kerneldeel voor IPv6 bevat een bug. Een onbevoegde gebruiker kan een Denial-of-Service veroorzaken door de kernel zodanig uit te vragen dat het garbage collection proces de vragen niet zal verwijderen vanwege een referentie-bug, hetgeen resulteert in een kernel-panic.
vr, 09/08/2019 - 02:00

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in ProFTPd[0]. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie of om elk bestand van de server te kopiëren. De kwetsbaarheid bevindt zich in mod_copy welke op veel distributies standaard aanstaat.
vr, 09/08/2019 - 02:00

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in VLC media player.Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende om eendenial-of-service te veroorzaken of om willekeurige code uit tevoeren met de rechten van de VLC media player.
vr, 09/08/2019 - 02:00

Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android. Eenkwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om gevoeligegegevens in te zien, verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen ofmalafide code uit te voeren.
vr, 09/08/2019 - 02:00

Pagina's