Beveiligingsadviezen van het NCSC

Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Defender. De kwetsbaarheid stelt een lokale kwaadwillende in staat het starten van legitieme processen te blokkeren. Ook wanneer het een derde gebruiker is die het proces start.
di, 24/09/2019 - 13:08

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenLDAP. De kwetsbaarheden stellen een geauthentiseerde kwaadwillende op afstand in staat een beveiligingsmaatregel te omzeilen en om verhoogde rechten te verkrijgen. De kwetsbaarheden grijpen aan in de SASL-authenticatie en het rootDN-delegatiemechanisme.
di, 24/09/2019 - 13:07

Fedora heeft kwetsbaarheden in de kernel verholpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade: Denial-of-Service (DoS) Toegang tot gevoelige gegevens Toegang tot systeemgegevens Verhoogde gebruikersrechten
di, 24/09/2019 - 13:07

De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade: Cross-Site Scripting (XSS) Denial-of-Service (DoS) Omzeilen van beveiligingsmaatregel (Remote) code execution (Gebruikersrechten) Toegang tot systeemgegevens Verhoogde gebruikersrechten
di, 24/09/2019 - 10:10

Er bestaat een kwetsbaarheid met betrekking tot het uitvoeren van externe code door de manier waarop de script-engine objecten in het geheugen in Internet Explorer verwerkt. In een webgebaseerd aanvalsscenario kan een aanvaller een malafide website hosten die is ontworpen om het beveiligingslek via Internet Explorer te misbruiken en vervolgens een gebruiker ertoe te bewegen de website te bezoeken.
di, 24/09/2019 - 10:10

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel. De kwetsbaarheid bevind zich in de vhost functionaliteit. Wanneer een lokale kwaadwillende op een guest-systeem foutieve buffer-descriptors weet door te geven aan de host terwijl er een virtual-machine-migratie gaande is, kan de kwaadwillende verhoogde rechten verkrijgen op het host-systeem.
ma, 23/09/2019 - 14:27

Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in PHP. De kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in staat systeemgegevens te verkrijgen en om een Denial-of-Service te veroorzaken.
ma, 23/09/2019 - 13:42

Pagina's