Privacy & Security

Privacy, security en datamanagement-as-a-service

Organisaties leveren hun diensten op basis van -vaak privacygevoelige- gegevens. Het inrichten van informatieprocessen, het gebruik en inzicht in de beschikbare gegevens, de gegevensuitwisseling met ketenpartners, inzicht in mogelijke kwetsbaarheden en te nemen maatregelen zijn voorwaarden voor business continuïteit en verantwoord ondernemerschap. 

A51 helpt bij het inrichten van datamanagement en informatiebeleid, met privacyvraagstukken en maatregelen om AGV-proof te worden en met het inrichten van een robuust en geïmplementeerd security beleid.

Naast inrichtingsvraagstukken kan A51 maatwerk leveren met expertise op oproepbasis-as-a-service. Hiermee kan kostbare expertise zoals een functionaris gegevensbescherming, een information security officer en datamanager op maat ingezet worden.


 Services privacy en security

Opstellen / controleren van het privacybeleid, protocollen en contracten.

Privacy officers kunnen het privacy- en informatiebeleid opstellen, producten zoals een verwerkersovereenkomst ontwikkelen of de bestaande aanpak controleren. Ook is het mogelijk contracten te controleren en indien nodig aan te passen.


 Uitvoeren van Data Protection Impact Assessment(s)

Een DPIA meet het ‘volwassenheidsniveau’ van een organisatie en schat in welke beheers- en beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om te komen tot een voor uw organisatie passend niveau van gegevensbescherming.


 Bewustwordingsprogramma’s privacy en security

Het is belangrijk dat de organisatie bewust wordt van gegevensbescherming, privacy en security. Van het management tot aan de werkvloer. A51 levert hiervoor themasessies, workshops en cyber weerbaarheidstrainingen, zoals een cyber crisisoefening. 


 Privacy en data classificatie en administratie

A51 brengt alle relevante data en verwerkingen in kaart en voorziet deze van risicoclassificatie, juridische grondslag en bewaartermijnen. Van verwerking, doelen, stakeholders, processenmaatregelen naar systemen en beveiligingsmaatregelen, tot de privacy security administratie.


 Inrichten informatiebeveiligingsbeleid en certificering 

Baselines, normenkaders en audits komen in elke sector en branche voor. De professionals van A51 beschikken over veel ervaring op het gebied van inrichten van informatiebeveiligingsbeleid op basis van diverse baselines, zoals de ISO 27001/2, de NEN 7510, 7512 en 7513 normeringen, de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

A51 levert zowel expertise als kwartiermaker, maar ook security-as-a service. Professionals die oproepbaar zijn en maatwerk leveren.


 Responsible disclosure 

A51 wil u helpen bij het inrichten van responsible disclusore, zowel bij het inrichten van het beleid en de benodigde instrumenten, procedures en checklists, maar kan u ook ondersteunen bij de afhandeling van meldingen.


Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Vul dan onderstaand formulier in of bel +31 (0) 6 38 07 29 50.