Privacy & Security

A51 levert onafhankelijke deskundigen op het gebied van security en privacy, die organisaties weerbaar maken tegen cybercriminaliteit, de regie geven op cyberweerbaarheid en compliant te zijn op het gebied van de AVG.

Security
De experts van A51 hebben ervaring met de verschillende standaarden en normen op het gebied informatiebeveiliging en nemen risicomanagement als uitgangspunt bij de inrichting van het informatiebeveiligingsbeleid. Hiermee ontstaat een integrale aanpak op het gebied van Governance, Risk & Compliance (GRC). Onze aanpak leidt tot een cyber-robuuste organisatie, die gereed is voor audits en certificering.

Privacy
Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht is, staat data privacy volop in de belangstelling. A51 beschikt over ervaren privacy deskundigen die zowel over inrichtingsvraagstukken kunnen adviseren, zodat het in de organisatie verankerd is maar ook bij projecten kunnen meewerken zodat privacy-by-design en randvoorwaarden vanuit de AVG integraal meegenomen worden.

(Chief) Information Security Officer, Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming
A51 levert ervaren functionarissen die, al dan niet in deeltijd, deze rollen in de organisatie op professionele wijze kunnen invullen.

Bewustwording
Technische maatregelen en procesmatige aanpakken kunnen uw organisatie beschermen tegen cyberaanvallen en datalekken. Onlosmakelijk onderdeel van de effectiviteit van al deze maatregelen is de menselijke factor. Een veiligheidsbewuste cultuur is een essentieel onderdeel van de moderne veilige zorginstelling. 

A51 organiseert Themadagen Awareness op maat. Op basis van de interesse en behoefte van de organisatie kan modulair gekozen worden voor de invulling van een zinvolle en inspirerende bijeenkomst.  

Responsible Disclosure
Ingeval een buitenstaander een kwetsbaarheid aantreft in uw ICT-systemen, kan een responsible disclosure beleid leiden tot een snelle en gerichte aanpak om deze zwakke plek te repareren. Deze afsprakenset en aanpak zorgt dat een melding ontvangen kan worden en dat door een gecoördineerde afhandeling van gevonden kwetsbaarheden deze niet misbruikt kan worden.