Threat Intelligence

A51 biedt Threat Intelligence, een intelligence service waarbij kwetsbaarheden en dreigingen real time aan de gebruiker gemeld worden. Door integratie met uw bestaande IT infrastructuur stelt het systeem u in staat sneller en beter geïnformeerd security beslissingen te nemen.

In de interface kunnen de verschillende componenten van uw IT infrastructuur en uw aandachtsgebieden worden "aangevinkt" en krijgt u in een vroeg stadium een waarschuwing, indien er nieuws is met betrekking tot de geselecteerde items.

Het is belangrijk om een complete inventaris van uw IT structuur te maken, dus inclusief open source toepassingen. Inventarisatie vindt vaak plaats aan de hand van de facturen voor de geleverde diensten of systemen, waarbij dan open source toepassingen buiten beschouwing worden gelaten. Juist in deze systemen komen vaak kwetsbaarheden voor.

In het Risicomenu kunt u informatie toevoegen waarin u aangeeft wat u als een reëel risico voor de organisatie beschouwt. U kunt hier vier kriticiteit niveaus opgeven, en eventueel synchroniseren met uw eigen interne risicobeheerkader. Dit verkeerslichtprotocol is hier verkrijgbaar als groen, geel, oranje en rood, hetzelfde als het Cisco Traffic Light Protocol.

De alerts zijn te volgen via de interface. Daarnaast kunnen email- en sms-berichten worden ingesteld.