Uitwisselen van databestanden

A51 heeft ervaring bij het uitvoeren van opdrachten op het gebied van (keten-) samenwerking en het oprichten van nieuwe organisaties in complexe of politiek gevoelige omgevingen, waarbij de toepassing van nieuwe technologieën en gegevensuitwisseling belangrijke elementen zijn. 

De complexiteit van de projecten betreft hierbij niet zozeer de “harde kant” van projectmanagement; het binnen de gestelde kaders (tijd, budget en capaciteit) de betreffende ICT-applicaties ontwikkelen, implementeren en het beheer inrichten.  

De complexiteit ligt met name in de langdurige samenwerking van de verschillende teams van de betrokken ketenpartners, waarbij er bovendien sprake is van een sterk aan verandering onderhevige ICT-omgeving en de daarmee samenhangende prioritering van projecten.