Over A51

A51 levert informatiebeveiligingsdiensten en producten op het gebied van cybersecurity, privacy en technology. Het team van A51 heeft internationaal ervaring opgebouwd in het werkveld van computer emergy response teams (CERT).

A51 is gespecialiceerd in het inrichten van nieuwe vormen van (keten-) samenwerking of nieuwe organisaties in complexe of politiek gevoelige omgevingen, waarbij de toepassing van nieuwe technologieën en de gegevensuitwisseling belangrijke elementen zijn.

Organisaties leveren hun diensten op basis van -vaak privacygevoelige- gegevens. Het inrichten van informatieprocessen, het gebruik en inzicht in de beschikbare gegevens, de gegevensuitwisseling met ketenpartners, inzicht in mogelijke kwetsbaarheden en te nemen maatregelen zijn voorwaarden voor business continuïteit en verantwoord ondernemerschap.