Responsible disclosure

Responsible disclosure is een werkwijze die de veiligheid van informatiesystemen en (software) producten kan vergroten. Mogelijk vindt iemand een zwakke plek in een van uw ICT-systemen of uw website.

Responsible disclosure is een set van werkafspraken dat deze kwetsbaarheid aan de betreffende organisatie gemeld kan worden, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen getroffen kunnen worden.

A51 adviseert bij de inrichting en de afhandeling van meldingen.